A kormány a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-t jelölte ki a nemzeti mobil fizetési szervezetként, az erről szóló 2011. évi CC. törvény felhatalmazása alapján. Mivel a törvény ügyfélszolgálatra vonatkozó előírásokat is tartalmaz, ezért a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek mindenképpen figyelembe kell vennie a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseit is. 

A felek ennek megfelelően kötöttek határozatlan idejű megállapodást 2013 decemberében, mely kimondja, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. köteles egyeztetni a hatóságokkal, ilyen jellegű vizsgálatok esetén betekintést biztosít az NFH részére szabályzataiba, továbbá kikéri a Hatóság véleményét a kialakítandó gyakorlattal kapcsolatos kérdésekben. A Hatóságnak pedig együtt kell működnie azoknak a jogszabályoknak a kialakításában, melyek a fogyasztói panaszok kezelésére és a fogyasztók megfelelő tájékoztatására szolgálnak. A Zrt.-vel mindeközben köteles egyeztetni, továbbá kérésre felülvizsgálni a rendszert és javaslatokat tenni a fejlesztés érdekében. Ha panasz érkezik a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. működésével kapcsolatban, akkor a Hatóságnak értesítenie kell erről a másik felet, akinek lehetősége nyílik álláspontja kifejtésére. A megállapodásban szerepel, hogy a felek saját honlapjukon is közzéteszik az adott témakörben elkészített információkat és tájékoztatókat, ha azt a másik fél igényli. Részt is vállalhatnak a másik fél által megjelenített anyagok és kiadványok előkészítésében. Közös tájékoztatásról állapodhatnak meg azokban a kérdésekben, melyek a panaszkezeléssel kapcsolatosak.